2018-07-31

Je Java jako Linux nebo jako Windows?

Přesunuto sem.

Po napsání předchozího článku Výhody a nevýhody PHP se ozval Jakub Vrána a chvíli jsme si mailovali nad některými body článku, což se, jak to bývá, stočilo na srovnání PHP s technologií, kterou já preferuji – tedy s Javou.

V závěru jsme se dostali k tomu, zda je Java nebo PHP podobnější Linuxu nebo Windows. Zde je část z mailu:

Jednu věc nechápu a budu rád, když mi jako (předpokládám) fanda Linuxu vysvětlíš:

Jak je možné, že lidé, kteří preferují Linux před Windows, zároveň preferují PHP před Javou. Protože pokud bychom zobecnili vlastnosti a požadavky na systémy a plaformy, potom právě Java oproti PHP by byla jako Linux oproti Windows – technologicky vyspělejší, vývojově stabilnější, zpětně kompatibilnější, modulárnější, konfigurovatel­nější, víceúčelovější, a druhé ideologicky vykrádá první, přičemž to ani nezvládne dotáhnout do konce a zbyde jenom nedotažený hybrid zatížený historií svého vývoje.

PHP se mi zdá jako takový rozjetý mnohakilometrový vlak tažený slabou mašinkou, ke kterému stále napojují další a další vagóny – některé velice moderní, přepychové, a pokud jedete po rovince, vše je ok – ale pak přijde kopeček a mašinka se sotva vleče; a pak i v těch nejpřepychovějších vagónech poznáte, že je něco špatně. (Mašinka zde nepředstavuje výkonnost, ale právě ono „jádro“.)

Co je tedy podle tebe na PHP lepšího? Co tě k němu táhne kromě citové vazby? (Tvoje zásluhy v PHP komunitě zhruba znám a oceňuji, a chápu a znám z vlastní zkušenosti, že z takového rozjetého vlaku se velmi těžko vyskakuje.) Zkoušels někdy proniknout do J2EE? Znáš základní konceptuální rozdíly? Nechci tě nijak shazovat, jen mě zajímá, jestli se dokážeš vžít do mojí situace a pochopit tak, proč PHP tak „haním“.

Zdraví Ondra Žižka

Dovolím si zkopírovat Jakubovo resumé z článku Je PHP jako Linux nebo jako Windows?:

Jakub Vrána:

PHP a Linux – malé jádro, k tomu volitelné jednoúčelové knihovny s jednoduchým rozhraním.

Java a Windows – vše v jednom spravované přes komplexní objektové rozhraní.

Ondřej Žižka:

PHP a Windows (z pohledu programátora WinAPI): Silně proměnlivá technologie, v lecčems zpětně nekompatibilní, počáteční návrh špatný a směřující k lepšímu po vzoru lepších technologií, mnohé významné featury dodělávané ad hoc a nepřirozeně vmontované do návrhu.

Java a Linux: Stabilní technologie stavěná velmi rozvážně podle promyšleného návrhu dlouho laděného a diskutovaného mnoha IT firmami, silná a zaručená zpětná kompatibilita, standardizované API, mnoho různých použití (od embedded zařízení až po clusterované farmy serverů). Nejčastěji používaná rozšíření časem projdou procesem standardizace a začlení se do jádra, resp. JRE.

Jak někdo poznamenal v tamějších komentářích, Jakub posuzuje z pohledu technického, zatímco já se snažím spíše o ideologické srovnání – zkrátka principy, na kterých vývojáři a komunita dané technologie (ne)staví.

A to je z dlouhodobého hlediska mnohem důležitější – jistě chcete vyvíjet bez obav, že by příští major verze opět přinesla další sadu vlastností z jiných jazyků chaoticky splácaných dohromady se stávající verzí.


Aby byla debata co k čemu, měli bychom tato hesla něčím podpořit, případně vyvrátit. Pusťme se do toho :-)

Malé jádro

Jak změřit velikost jádra? A co je vůbec jádro? Řekněme, že je to ta část technologie, která je nezbytně nutná pro její běh.

 • Binárky pro Java Virtual Machine (interpret Javy) nejnovější verze mají cca 6 MB, což zahrnuje mimo jiné nativní knihovny pro zobrazování desktop aplikací, práci se zvukem, fonty atd.
 • K Javě patří ještě rt.jar, což je balík, ve kterém jsou knihovny obsažené ve standardní distribuci. Z toho se dá jako jádro počítat maximálně část z nich.
 • Jádro PHP, php6ts.dll, má cca. 14 MB (standardní distribuce windows), a tento modul je dále nedělitelný.
 • S okolními knihovnami (kromě API pro Apache, ISAPI a NSAPI) má kolem 20 MB.
 • php5ts.dll má cca. 5 MB, a spolu s okolními .dll má asi 10 MB.

Ale velikost dat není nejlepší ukazatel. Vyberme tedy jiné kritérium. Nabízí se možnost miniaturizace jádra technologie a složitost syntaxe, a Jakubem uvedená „komplexnost jádra“.

Komplexnost jádra

Co se týká „ne/komplexnosti“ jádra, tak si nejsem zcela jist, jak rozlišit, co v jádru je či není.

Pokud vím, v jádru Javy je jen několik tříd typu Object, String, Throwable, dále nativní metody základních systémových tříd, a tím to hasne; drtivá většina funkcionality JRE je již implementovaná v Javě a je oddělitelná.

V PHP je mnoho knihoven instalovatelných z repozitáře PEAR, a většina těch, které jsou ve Windows verzi v phpXts.dll, jsou na linuxu volitelné za cenu vlastní kompilace PHP. Nicméně nevolitelnou součástí jádra jsou funkce jako money_format(), apache_note() nebo highlight_file(), na kterých jistě technologie závislá není.

V tomto je tedy Linuxu podobnější Java, který v jádru obsahuje pouze to nutné (ať už pro funkčnost systému nebo kvůli výkonu).

Že by Java obsahovala vše v jednom je vyvráceno, a za „all-in-one“ technologii se dá považovat spíše PHP.

Windows a „vše v jednom“

U té architektury Windows bych řekl, že se Jakub seknul; od verzí NT až po XP (Visty neznám) je systém poměrně modulárni a dá se očesat skoro až na HAL.

Stejně tak předchozí verze Windows – existuje mnoho různých amatérských minidistribucí Windows 98 (bohužel teď je nenajdu).

„spravované přes komplexní objektové rozhraní“ – to nevím, co tím Jakub u Windows myslel. Na WinAPI není objektového nic, to je čisté C.

Možnost miniaturizace jádra

Až teprve v extrémních podmínkách se ukáže, co vše lze z „jádra“ vypustit, aby technologie stále byla sama sebou.

Takovými podmínkami jsou například mobilní telefony. Java šlape i na telefonech jako jsou několik let staré mobily Nokia. Zde se velikost jádra těžko určí, protože implementace je do jisté míry hardwarová.

Naproti tomu nejmenší mě známý výskyt PHP je verze PHP pro servery Novell, která je osekaná o leccos, a přesto má hlavní knihovna stále několik MB.

Řekl bych, že tím je v tomto bodě jasno – malé jádro a mnoho volitelných knihoven jednoznačně pasuje spíše na Javu.

//Update:// O tom, že Java je skutečně univerzální, se můžete přesvědčit např. na http://www.knihy.cpress.cz/BookDoc.asp?…, kde najdete publikaci pro grafiky, která se věnuje se programování skeneru pomocí Javy.

Složitost syntaxe PHP a Javy

Syntaxe Java oproti syntaxi PHP:

 • Nemá & reference
 • Není zde @ na umlčení
 • Nenahrazují se proměnné ve stringu
 • Nejsou zde věci typu __call, __autoload a další __*
 • Nemá # komentáře
 • Nemá systémová volání
 • Nemá podivné konstrukce typu Array($objekt, „VolanáMetoda“)
 • Nemá konstrukty, které se tváří jako funkce, ale nejsou funkce
 • Nemá operátory and, or, xor, !==, ===
 • Nemá konstrukty require, require_once, include_once, declare
 • Nemá alternativní zápis kontrolních struktur s dvojtečkou
 • Nemá global
 • Nemá $GLOBALS, $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_FILES, $_ENV$_REQUEST

Naopak:

 • Má @anotace
 • Má generické <typy>
 • Má navíc klíčová slova pro různé účely (synchronized, transient, enum, volatile a další)

Java syntaxe je jednodušší než syntaxe PHP.

Závěr

Co se tedy týký připodobnění Javy a PHP k Linuxu a Windows, není mnoho argumentů, proč PHP připodobňovat k Linuxu a Javu k Windows – spíše naopak.

PHP je prostě na ocasu vývoje a s velkými obtížemi adoptuje vymoženosti jiných technologií (OOP, Unicode, výjimky, synchronizaci a sdílení, …) – stejně jako Windows.

Naproti tomu Java je spolu s C# a .NET na špičce vývoje na poli IT, podobně jako Linux na poli OS.


Jako tečku cituji člověka, který má PHP opravdu v malíku (a autora skvělého Texy!) – Davida Grudla:

Programovat v Javě umí kdekdo. O ASP.NET ani nemluvě. Jen v PHP píši skuteční hrdinové. Renesanční bytosti. Fascinující a neskutečně trpěliví lidé. Trpěliví od slova trpět. Třeba jako já.

-- David Grudl, http://latrine.dgx.cz/php-surprise


0